Podstawy MetaQuotes Language 4-Operatory-Operator break w Automatyzacja handlu-Słownik języka MQL4 - bossafx.pl
2019.08.25, godz. 07:18

Operator break

Operator break możemy stosować tylko w ciele innego operatora, czyli możemy go tylko zagnieżdżać w innych operatorach. Typowym zastosowaniem operatora break jest przerwanie działania pętli obliczeniowej przy wystąpieniu określonych warunków, czyli w połączeniu z funkcją if tak jak w poniższym przykładzie.

Przykład:

// Poszukiwanie wystąpienia wartości 0
for ( i=0; i < array_size; i++ )
{
if ( tablica[i] == 0) break;
}