Słownik języka MQL4-Podstawy MetaQuotes Language 4-Operatory w Narzędzia-Automatyzacja handlu - bossafx.pl
2019.07.21, godz. 00:06

Operatory

Operatory stanowią bardzo ważny element składni każdego języka programowania, dlatego też zostały zaimplementowane w MQL4. Charakterystyczne dla operatorów jest to, że dzięki nim możemy sterować wykonywaniem się poszczególnych części kodu programu. Przykładowo wykorzystując operator for możemy przeanalizować każdy słupek cenowy na wykresie, dokładając do tego operator if możemy pominąć słupki cenowe o określonych wartościach lub z określonego zakresu czasowego.

 

Operatory mogą być proste, jednowyrażeniowe (np. break) lub złożone (np. if, for), dlatego czasami mogą być zapisywane w pojedynczej linii jeden operator lub dwa operatory, a czasami w wielu liniach (złożony operator), dlatego w celu wyróżnienia bloków wykonywalnych operacji czy bloku wykonania się poszczególnych operatorów stosuje się na końcu znak średnika (;). Operatory mogę być też zagnieżdżane, co oznacza, że jeden operator może znajdować się w ciele wykonywalnym innego operatora.

Przykład:

if ( Month() == 12 ) { // ciało pierwszego operatora if
if ( Day () == 31 ) Print ( "Happy New Year!"); // ciało drugiego

oprtatora if
}