Podstawy MetaQuotes Language 4-Operacje i wyrażenia-Operacje logiczne w Automatyzacja handlu-Słownik języka MQL4 - bossafx.pl
2019.08.25, godz. 07:27

Operacje logiczne

Operacje negacji logicznej mogą być wykonywane tylko na zmiennych typu logicznego przyjmujących wartość true lub false. Wynikiem operacji logicznych jest zawsze true (wartość całkowita 1) lub false (wartość całkowita 0).

 

Przykład:

if(!a) Print("to nie jest 'a'");

 

Operator logiczny OR (||) na zmiennych x i y. Wartością wyrażenia jest true (1). Jeśli jedna z operacji po między znakiem OR (||) przyjmuje wartość true (różne od false), w przeciwnym razie przyjmuje false (0).

 

Przykład:

if(x < 0 || x >= max_bars) Print("po za zakresem");

 

Operator logiczny AND (&&) na zmiennych x i y. Wartością wyrażenia jest true (1), jeżeli obie wartości z operacji po między znakiem AND (&&) przechowują wartości true (różne od false). W przeciwnym razie wynikiem jest wartość false (0).

 

Przykład:

if( p != x && p > y ) Print("PRAWDA"