Podstawy MetaQuotes Language 4-Funkcje-Funkcje specjalne w Automatyzacja handlu-Słownik języka MQL4 - bossafx.pl
2019.08.25, godz. 07:08

Funkcje specjalne

W języku MQL4 istnieją trzy predefiniowane funkcje specjalne, o których wspomniane było wyżej:
  • init() - jest to funkcja uruchamiana jednorazowo przy inicjalizacji EA, wskaźnika, skryptu, czyli przy umieszczeniu na wykresie, włączeniu strategii lub zmianie parametrów, włączeniu/wyłączeniu EA.
  • start() - jest to najważniejsza i obligatoryjna funkcją każdego EA, wskaźnika, skryptu. Jest uruchomiona dla EA i wskaźników za każdym razem zmiany kwotowań, natomiast w skryptach uruchamiana jest jednorazowo. Jeśli w naszym programie nie umieścimy funkcji start nie zostanie on skompilowany, a programista dostanie komunikat, że brak funkcji start().
  • deinit() - jest to funkcja uruchamiana jednorazowo przy zamykaniu EA, wskaźnika, skryptu, czyli w momencie usuwania EA, wskaźnika, skryptu z wykresu lub w momencie przeładowania parametrów, a także włączenia / wyłączenia EA.
Powyższe predefiniowane funkcje specjalne mogą mieć przekazywane parametry, ale parametry te będą ignorowane podczas uruchamiania w terminalu, ale domyślne wartości można pobierać. Funkcji start(), init() i deinit() można wywołać z dowolnego miejsca programu, tak jak każdą inną funkcję, ale należy być przy tym bardzo uważnym, aby nie spowodować błędnego działania programu lub zapętlenia się wywołania funkcji. Nie jest zalecane wzajemne wywoływanie funkcji specjalnych start() w funkcji init() lub dokonywanie obliczeń danych z wykresów w funkcji init(), w której wykres i zmienne są dopiero inicjowane. Init() i deinit() nie powinny zawierać skomplikowanych obliczeń powinny być zoptymalizowane do jak najszybszego wykonania się.