Słownik języka MQL4-Podstawy MetaQuotes Language 4-Funkcje w Narzędzia-Automatyzacja handlu - bossafx.pl
2019.07.21, godz. 00:00

Funkcje

Jeśli określone bloki programu mają być wykonywane powtarzalnie to dobrym sposobem na to, aby nie dublować kodu jest zamknięcie danego bloku funkcjonalnego w module wykonywalny, który zwany jest funkcją. Dzięki zastosowaniu funki zmniejszamy ilość linii kodu, wielkość programu wykonywalnego oraz szybkoś wykonywania się programu. Charakterystycznym elementami dla funkcji jest to, że poza wykonaniem instrukcji, operacji zawartych w ciele funkcji (operatorem złożonym) zamkniętej pomiędzy dwoma klamrowymi nawiasami ({}) umożliwia przekazywanie parametrów zdefiniowanych przez programistę oraz zwraca wartość określonego typu.

 

Należy zauważyć, że każdy program w MQL4 typu EA, wskaźnik, skrypt jest funkcją, przy czym są to tak zwane funkcje specjalne start(), init(), deinit(). Główną funkcją, a zarazem obligatoryjnie wymaganą jest funkcja start(), bez której żaden program w MQL4 nie może istnieć. Funkcje init() oraz deinit() nie są wymagane w każdym programie.