Słownik języka MQL4-Funkcje MQL4-Funkcje wskaźników analizy technicznej w Narzędzia-Automatyzacja handlu - bossafx.pl
2019.07.21, godz. 00:13
Forex - rachunek VIP
kontakt.gif

Wbudowane wskaźniki analizy technicznej

W terminalu MetaTrader dostępny jest szereg wbudowanych wskaźników analizy technicznej, które dostępne są też z poziomu języka MQL4. Wskaźniki te mogą być używane w każdym typie aplikacji MQL4, czyli z EA, wskaźnikami własnymi, skryptami, bibliotekami.
Podczas próby dostępu do wyliczeń wskaźnika dla danych z innych wykresów może wystąpić sytuacja, że wykres nigdy wcześniej nie był otwierany i nie ma danych historycznych do obliczeń. Wówczas wygenerowany zostanie błąd o kodzie ERR_HISTORY_WILL_UPDATED (4066 – wymagane dane muszą zostać zaktualizowane).

Funkcje wskaźników analizy technicznej: