Słownik języka MQL4-Funkcje MQL4-Funkcje operujące na tablicach w Narzędzia-Automatyzacja handlu - bossafx.pl
2019.07.21, godz. 00:34
Forex - rachunek VIP
kontakt.gif

Funkcje operujące na tablicach

W języku MQL4 dostępne są tablice jedno oraz wielowymiarowe, maksymalnie do 4 wymiarów. Każdy element tablicy (w każdym z wymiarów) oznaczany jest indeksem poczynając od wartość 0, a kończąc na indeksie o jeden mniejszym niż rozmiar tablicy np. dla tablicy 100 elementów indeks pierwszego elementu wynosi 0, a ostatniego 99.

Poniżej zamieszczono opis szeregu funkcji, które ułatwiają posługiwanie się tablicami, należy jednak pamiętać, że funkcje służą do operowania na tablicach zdefiniowanych przez użytkownika. Nie można ich bezpośrednio wykorzystywać do operowania na tablicach będących zmiennymi predefiniowanymi (Time[], Open[], High[], Low[], CLose[], Volume[]).