Słownik języka MQL4-Funkcje MQL4-Funkcje informacyjne konta w Narzędzia-Automatyzacja handlu - bossafx.pl
2019.07.21, godz. 00:23
Forex - rachunek VIP
kontakt.gif

Funkcje informacyjne konta

W języku MQL4 dostępnych jest szereg funkcji pozwalających na sprawdzenie stanu konta klienta. Funkcje informacyjne zostały opisane poniżej w kolejnych podpunktach.

AccountBalance

AccountBalance – funkcja zwraca wartość stanu konta wszystkich zamkniętych pozycji w walucie bazowej konta klienta.

 

 

Przykład:

Print( "Stan konta =" AccountBalance() );

 

AccountCredit

AccountCredit – funkcja zwraca wartość kredytu (zadłużenia) klienta w stosunku do brokera w walucie bazowej konta.

 

Przykład:

Print( "Stan kredytu =" AccountCredit() );

 


AccountCompany

AccountCompany – funkcja zwraca nazwę brokera, do którego serwera aktualnie jest zalogowany klient.

 

Przykład:

Print( "Nazwa brokera =" AccountCompany() );

 

AccountCurrency

AccountCurrency – funkcja podaje walutę rachunku bieżącego klienta.

 

Przykład:

Print( "Waluta rachunku bieżącego =" AccountCurrency() )

 

 

AccountEquity

AccountEquity – funkcja zwraca wartość rachunku obrotów bieżących. Podaje w walucie rachunku bieżącego wartość aktualnego stanu konta (balans) powiększoną/pomniejszoną o wartość aktualnie otwartych pozycji.

 

Przykład:

Print( "Aktualny stan konta =" AccountEquity() );

 

 

AccountFreeMargin

AccountFreeMargin – funkcja podaje wartość dostępnych środków w walucie konta bieżącego, które są dostępne do otwierania nowych pozycji.

Przykład:

Print( "Dostępne środki na nowe pozycje=" AccountFreeMargin() );


AccountFreeMarginCheck

AccountFreeMarginCheck – funkcja zwraca informację na temat możliwości otworzenie określonej wielkości pozycji podawanej jako parametr. Jeśli brak wolnych środków na nowe pozycje to generowany jest błąd nr 134 (ERR_NOT_ENOUGH_MONEY).

Przykład:

if ( AccountFreeMarginCheck( Symbol(), OP_BUY, 10) <= 0 || GetLastError()
== 134) Print( "Brak wolnych środków do otwarcia pozycji 10 lotów" );

AccountFreeMarginMode

AccountFreeMarginMode – funkcja zwraca kod sposobu wyliczenia depozytu zabezpieczającego dla rynku, symbolu na którym została uruchomiona funkcja.

 


Zwracana wartość sposobu wyliczenia może przyjąć poniższe wartości:
0 – zysk/strata z otwartych pozycji nie są uwzględniane w wyliczeniach;
1 – zysk/strata z otwartych pozycji są uwzględniane w wyliczeniach;
Print( "Dostępne środki na nowe pozycje =" AccountFreeMargin() );
2 – tylko wartość zysku jest uwzględniana w wyliczeniach, a straty nie są uwzględniane;
3 – tylko wartość zamkniętych strat jest wykorzystywany w wyliczeniach, a straty z aktualnie otwartych pozycji nie.

Przykład:

if ( AccountFreeMarginMode() == 0 )
Print ( "Tryb wyliczeń: zysk/strata z otwartych pozycji nie są uwzględnione
w wyliczeniach");


AccountLeverage

AccountLeverage – funkcja zwraca wartość dźwignię finansowej na danym koncie. , "dźwignia finansowa", AccountLeverage ());

Przykład:

Print( "Numer konta=", AccountNumber(),"Stan konta=", AccountLeverage() );

AccountMargin

AccountMargin – funkcja zwraca wartość aktualnie wykorzystywanego marginesu na wszystkie otwarte pozycje w bieżącej walucie konta.

Przykład:

Print( "Wykorzystany margines środków =" AccountMargin() );

AccountName

AccountName – funkcja zwraca nazwę konta aktualnie zalogowanego klienta.

Przykład:

Print( "Nazwa konta =" AccountName() );

AccountNumber

AccountNumber – funkcja zwraca numer aktualnie zalogowanego klienta.

Przykład:

Print( "Numer konta klienta =" AccountNumber() );

AccountProfit

AccountProfit – funkcja zwraca zysk na rachunku zalogowanego klienta w walucie bieżącego rachunku.

Przykład:

Print( "Zysk na rachunku =" AccountProfit() );

AccountServer

AccountServer – funkcja zwraca nazwę serwera brokera, do którego aktualnie zalogowany jest klient.

Przykład:

Print( "Serwer brokera =" AccountServer() );

AccountStopoutLevel

AccountStopoutLevel – funkcja zwraca wartość minimalnego stanu konta klienta, przy którym pozycje będą automatycznie zamykane.

Przykład:

Print( "Poziom zamykania pozycji stratnych =" AccountStopoutLevel() );

AccountStopoutMode

AccountStopoutMode – funkcja zwraca kod sposobu wyliczania poziomu, przy którym będą zamykane stratne pozycje klienta i może przyjąć poniże wartości:
0 – wyliczenia procentowego stanu konta na podstawie dostępnego marginesu zabezpieczającego oraz aktualnego stanu konta pozycji zamkniętych jak i otwartych;
1 – wyliczenia na podstawie dostępnych środków na zabezpieczenie nowych pozycji oraz aktualnego stanu (bilansu) konta.

Przykład:

int poziom = AccountStopoutLevel();
if( AccountStopoutMode() == 0)
Print( "poziom zamykania pozycji =" poziom "%");
else Print( "poziom zamykania pozycji =" poziom ", AccountCurrency());