Automatyzacja handlu-Słownik języka MQL4-Indeks w FOREX-Narzędzia - bossafx.pl
2019.08.23, godz. 04:41

Indeks słownika MQL4

 

Funkcje MQL 4: Stałe MQL4 :  

Funkcje informacyjne konta
Funkcje operujące na tablicach
Funkcje sprawdzające terminal
Pozostałe funkcje wspólne
Funkcje konwertujące zmienne
Funkcje wskaźników własnych
Funkcje daty i czasu
Funkcje operacji plikowych
Funkcje globalne terminala
Funkcje matematyczne i trygonometryczne
Funkcje operujące na obiektach wykresu
Funkcje operujące na zmiennych tekstowych
Funkcje wskaźników analizy technicznej
Funkcje dostępu do danych
Funkcje zarządzania zleceniami
Funkcje operujące na wykresach 

Stałe dla danych tablicowych wykresu danych
Stałe dla zakresów czasowych wykresu
Stałe dla operacji handlowych
Stałe ceny
Stałe dla funkcji MarketInfo
Stałe dla stylu rysowania wykresów
Kody znaków graficznych
Wingdings znaki graficzne
Stałe określające kolory typu Web
Stałe dla kreślenia linii wskaźników
Stałe dla wskaźnika Ichimoku
Stałe da wskaźnika Moving Average
Stałe dla funkcji MessageBox
Stałe dla obiektów graficznych
Stałe określające właściwości obiektów
Stałe określające widoczność obiektów na wykresach
Stałe określające błąd inicjalizacji
Stałe specjalne
Kody błędów

 


 

 

    
Podstawy MetaQuotes Language 4:
 Zmienne MQL4
 
Składania
Typy danych
Operacje i wyrażenia
Operatory
Funkcje
Zmienne

 Zmienne globalne
Zmienne lokalne
Zmienne statyczne
Zmienne zewnętrzne
Wartości początkowe zmiennych
Parametry wywołania funkcji
Wywołanie funkcji zewnętrznych
Preprocessor
Dyrektywa #define
Dyrektywa #property
Dyrektywa #include
Dyrektywa #import
Zmienne predefiniowane w MQL4
 
Uruchamianie programów:
  

Uruchamianie programów na wykresie
Wywoływanie funkcji zewnętrznych
Błędy wykonywania programu