Kalendarium w FOREX-Wiadomości & Analizy - bossafx.pl
2019.09.19, godz. 14:57
Forex - rachunek VIP
kontakt.gif

Legenda

slupek3.jpg - wskaźnik istotności danych
opis.jpg - wskaźnik z opisem
erka.jpg - wartość przed korektą


s.a. (seasonally adjusted) – dane wyrównane sezonowo
n.s.a. (non-seasonally adjusted) – dane nie wyrównane sezonowo
w.d.a. (working-day adjusted) – dane skorygowane o liczbę dni roboczych
wst. - dane wstępne
rew. - dane zrewidowane
fin. - dane ostateczne

Kalendarium ma charakter informacyjny i może nie zawierać wszystkich danych dla wskazanych rynków.

Czas Kraj Raport Okres Aktualne Prognoza Poprzednie
czwartek, 19 września 2019
00:45 Nowa Zelandia waga opis PKB s.a. II kw.
0.5% k/k
2.1% r/r
0.4% k/k
2.0% r/r
0.6% k/k
2.5% r/r
03:30 Australia waga Biuletyn kwartalny RBA III kw.
03:30 Australia waga opis Stopa bezrobocia sierpień
5.3%
5.3% 5.2%
03:30 Australia waga opis Zmiana zatrudnienia sierpień
34.7 tys.
10.1 tys. 41.1 tys.
04:50 Japonia waga Decyzja BoJ ws. stóp procentowych wrzesień
-0.10%
-0.10% -0.10%
08:00 Szwajcaria waga opis Bilans handlu zagranicznego sierpień
1.59 mld CHF
3.22 mld CHF 3,69 mld CHF revision
08:30 Japonia Konferencja prasowa po posiedzeniu BOJ wrzesień
09:00 Polska waga Wskaźnik Dobrobytu wg BIEC wrzesień
101.8
102,4 revision
09:30 Szwajcaria waga Decyzja ws. stóp procentowych III kw.
-0.75%
-0.75% -0.75%
10:00 Norwegia Decyzja ws. stóp procentowych wrzesień
1.50%
1.50% 1.25%
10:00 Strefa Euro waga Saldo rachunku bieżącego n.s.a. lipiec
29.8 mld EUR
23.1 mld EUR
10:00 Strefa Euro waga opis Saldo rachunku bieżącego s.a. lipiec
21 mld EUR
20.3 mld EUR 18,35 mld EUR revision
10:00 Polska waga opis Ceny produkcji sprzedanej przemysłu sierpień
0.2% m/m
0.7% r/r
0.8% r/r 0,5% r/r revision
10:00 Polska waga opis Ceny produkcji budowlano-montażowej sierpień
3.4% r/r
3.5% r/r
10:00 Polska waga opis Produkcja przemysłowa sierpień
-6.0% m/m
-1.3% r/r
1.7% r/r 2.8% m/m
5.8% r/r
10:00 Polska waga opis Produkcja przemysłowa s.a. sierpień
1.7% r/r
3.7% r/r
10:30 Wlk. Brytania waga opis Sprzedaż detaliczna sierpień
-0.2% m/m
2.7% r/r
0.0% m/m
2.9% r/r
0,4% m/m 3,4% r/r revision
12:00 Strefa Euro Wystąpienie publiczne członka zarządu ECB (Benoit Coeuré)
13:00 Wlk. Brytania Stopa procentowa wrzesień
0.75%
0.75% 0.75%
13:00 Wlk. Brytania waga Protokół z posiedzenia BoE wrzesień
14:00 Strefa Euro Wystąpienie publiczne członka zarządu ECB (Sabine Lautenschläger)
14:30 USA waga opis Indeks Fed z Filadelfii wrzesień
12
11 16.8
14:30 USA waga opis Saldo rachunku bieżącego II kw.
-128.2 mld USD
-127.8 mld USD -136,2 mld USD revision
14:30 USA waga opis Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych tydzień
208 tys.
213 tys. 206 tys. revision
16:00 USA waga opis Sprzedaż domów na rynku wtórnym sierpień
5.37 mln 5.42 mln
16:00 USA waga opis Indeks wskaźników wyprzedzających - Conference Board sierpień
0.1% 0.5%