Analizator stóp zwrotu w FOREX-Wiadomości & Analizy - bossafx.pl
2019.03.26, godz. 15:40
Forex - rachunek VIP
kontakt.gif

Analizator stóp zwrotu

Narzędzie ma na celu dostarczenie informacji na temat kształtowania się stóp zwrotu walut w wybranym okresie historycznym.

Pierwszym krokiem jest wprowadzenie interesującego nas przedziału czasowego. Z otwieranych okien kalendarza wybieramy datę początkową oraz końcową. Domyślnie datą końcową jest aktualny dzień. Ranking siły walut przedstawiany jest w postaci diagramu – posortowanego od wartości najniższych (w dole) do najwyższych (w górnej części).

Wyboru waluty dokonujemy kliknięciem w symbole zestawione na diagramie.

Komentarz wideo

Data publikacji: 2019.03.20
godz. 09:03
Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska Spółka Akcyjna, zwana dalej „DM BOŚ S.A.”, informuje i zastrzega, że dane uzyskane w wyniku korzystania z aplikacji Analizator FX są danymi historycznymi, mają jedynie charakter informacyjny i poglądowy oraz nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości. DM BOŚ S.A. nie ponosi odpowiedzialności za skutki korzystania przez Użytkownika z Analizatora FX oraz za szkody poniesione w wyniku decyzji podjętych na podstawie wyliczeń przedstawionych przez Analizator FX. DM BOŚ S.A. ostrzega, iż Klient może ponieść stratę przewyższającą wartość zainwestowanych środków.
bos bank logo
Grupa kapitałowa

Tytuł BROKERA ROKU przyznany
przez Giełdę Papierów Wartościowych
w Warszawie.


Finansowa Marka Roku

za oferowanie usług i produktów najwyższej jakości na rynku inwestycyjnym.


Od 13 lat DM BOŚ S.A.
jest w pierwszej trójce rankingu
Najlepszych Biur Maklerskich SII.