Analizator stóp zwrotu w FOREX-Wiadomości & Analizy - bossafx.pl
2019.01.17, godz. 08:10
Forex - rachunek VIP
kontakt.gif

Analizator stóp zwrotu

Narzędzie ma na celu dostarczenie informacji na temat kształtowania się stóp zwrotu walut w wybranym okresie historycznym.

Pierwszym krokiem jest wprowadzenie interesującego nas przedziału czasowego. Z otwieranych okien kalendarza wybieramy datę początkową oraz końcową. Domyślnie datą końcową jest aktualny dzień. Ranking siły walut przedstawiany jest w postaci diagramu – posortowanego od wartości najniższych (w dole) do najwyższych (w górnej części).

Wyboru waluty dokonujemy kliknięciem w symbole zestawione na diagramie.

Komentarz wideo

Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska Spółka Akcyjna, zwana dalej „DM BOŚ S.A.”, informuje i zastrzega, że dane uzyskane w wyniku korzystania z aplikacji Analizator FX są danymi historycznymi, mają jedynie charakter informacyjny i poglądowy oraz nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości. DM BOŚ S.A. nie ponosi odpowiedzialności za skutki korzystania przez Użytkownika z Analizatora FX oraz za szkody poniesione w wyniku decyzji podjętych na podstawie wyliczeń przedstawionych przez Analizator FX. DM BOŚ S.A. ostrzega, iż Klient może ponieść stratę przewyższającą wartość zainwestowanych środków.
bos bank logo
Grupa kapitałowa
Nagroda specjalna i tytuł BROKERA ROKU 2015
Nagroda specjalna i tytuł BROKERA
ROKU 2015, przyznane przez GPW.

Finansowa Marka Roku: wyrazista mlogo_FMR2018new.jpgarka promująca edukację, umocnienie pozycji lidera rynku kontraktów terminowych.

nagroda najlepszy dom maklerski 2015
Najwyższa ocena dla DM BOŚ w ankiecie czytelników Gazety Giełdy Parkiet 2015r.