Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2019.06.20, godz. 17:00
kontakt

KURS GIEŁDOWY

Część 1 - Strategie - samoocena
Część 2 - Giełda
Część 3 - Akcjonariusz
Cześć 4 - Rynek - Rodzaje zleceń
Część 5 - Rynek - Fazy sesji
Część 6 - Strategie - system
Część 7 - Analiza techniczna
Część 8 - Analiza fundamentalna
Część 9 - Fundusze
Część 10 - Kontrakty
Otwórz rachunek
inwestowanie_fundusze_B.gif
Analiza techniczna

Analiza techniczna to badanie zachowań rynku, przede wszystkim przy użyciu wykresów, którego celem jest przewidywanie przyszłych trendów cenowych. Analiza techniczna opiera się na trzech przesłankach:

  • rynek dyskontuje wszystko,
  • ceny podlegają trendom,
  • historia się powtarza.

Rynek dyskontuje wszystko

Zwolennicy analizy technicznej (AT) twierdzą, że wszelkie czynniki, które mają wpływ na cenę są już w niej uwzględnione. Wynika to z przekonania, że zachowania cen odzwierciedlają zmiany w relacjach popytu i podaży. Mówiąc inaczej, analityk techniczny wychodzi z założenia, że nie trzeba badać czynników wpływających na cenę instrumentu lub dociekać przyczyn spadków lub wzrostów. Rynek wie wszystko i to on kształtuje cenę, dlatego też należy badać wykresy i wskażniki AT, aby skutecznie prognozować, w którą stronę rynek podąży. Nie oznacza to, iż analitycy techniczni odrzucają twierdzenia, iż przyczyną trendów na giełdzie są uwarunkowania gospodarcze. Uważają jedynie, że rynek łatwiej można zrozumieć i przewidzieć, analizując zapis jego zachowań, czyli wykresy.

Ceny podlegają trendom

Rysując wykresy cen, analityk techniczny stara się odnaleźć w nich trend, czyli kierunek, w którym podążają ceny. Rozpoznanie trendu w jego wczesnej fazie pozwala dokonać transakcji, która powinna przynieść zyski (kupić, gdy tworzy się trend rosnący, sprzedać, gdy malejący). Analitycy zakładają bowiem, że istnieje większe prawdopodobieństwo tego, że trend będzie kontynuowany, niż że nastąpi jego odwrócenie.

Historia się powtarza

Badanie wykresów pozwala odnaleźć powtarzające się wzory (formacje), według których poruszają się ceny. Wynika to z powtarzalności zachowań ludzkich w określonych sytuacjach. Analitycy znając najczęściej występujące wzory (formacje) starają się odnaleźć je w bieżących notowaniach i na tej podstawie prognozować przyszłość.

Podsumowując, analityk techniczny to osoba badająca skutki zachowań rynku (ceny) i poszukująca na wykresach cen historycznych, trendów i formacji (wzorów), które pomogą przewidzieć zachowanie rynku. W swojej pracy analitycy wspomagają się m.in. wskaźnikami, które mają pomóc w lepszym zrozumieniu ruchów cen. Opis najbardziej popularnych znajduje się na stronie [wskaźniki].
Przykłady analiz technicznych można znaleźć na stronie [Prosto z rynku] lub w miesięczniku [Rynek Kapitałowy].
Inwestorzy, którzy chcą spróbować swych sił w AT powinni zajrzeć na stronę [wykresy].