DM BOŚ - pozostałe nagrody i wyróżnienia, Osiągnięcia w GIEŁDA-DM BOŚ - bossa.pl
2019.03.21, godz. 07:07
kontakt

DM BOŚ - pozostałe nagrody i wyróżnienia

 • Listopad 2016 - II miejsce w rankingu Najlepszych Biur Maklerskich 2016 organizowanym przez Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych.
 • Czerwiec 2016 - tytuł Firma Przyjazna Klientowi 2016 – wyróżnienie przyznane przez Fundację Obserwatorium Zarządzania na podstawie ankiet przeprowadzonych wśród Klientów DM BOŚ S.A.
 • Czerwiec 2016 - Statuetka Platynowy Megawat 2015 – nagroda przyznana przez TGE za największą aktywność na rynkach gazu wśród domów maklerskich w roku 2015.
 • Czerwiec 2016 - Statuetka Złote Obroty 2015 – nagroda przyznana przez IRGiT za wkład w uruchomienie Izby Rozliczeniowej i Rozrachunkowej.
 • Maj 2016 - Najwyższa ocena dla Bossafx w ankiecie czytelników Gazety Giełdy Parkiet.
 • Maj 2016 - Nagroda specjalna GPW i tytuł Brokera Roku 2015.
 • Maj 2016 - Nagroda GPW za największą liczbę spółek wprowadzonych na Główny Rynek akcji w 2015 r., w tym największą liczbę spółek, które przeszły z rynku NewConnect.
 • Maj 2016 - Nagroda GPW za najwyższy udział w obrotach sesyjnych akcjami na rynku NewConnect (bez transakcji animatora) w 2015 r.
 • Maj 2016 - Nagroda GPW dla dystrybutorów informacji za największy wzrost liczby abonentów na dane z Towarowej Giełdy Energii.
 • Marzec 2016 - Order Finansowy 2015 miesięcznika Home&Market dla aplikacji bossaMoblie+ na tablety - w kategorii Produkt Inwestycyjny.
 • Marzec 2016 - Finansowa Marka Roku za utrzymywanie od lat pozycji lidera na rynku inwestycyjnym i wdrażanie innowacyjnych produktów ułatwiających inwestowanie.
 • Listopad 2015 - III miejsce w rankingu Najlepszych Biur Maklerskich 2015 organizowanym przez Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych.
 • Wrzesień 2015 - Najwyższa ocena dla DM BOŚ w ankiecie czytelników Gazety Giełdy Parkiet.
 • Marzec 2015 - Statuetka „Byki i Niedźwiedzie” Gazety Giełdy Parkiet dla DM BOŚ za BossaFX, uznaną za najlepszą platformę forexową roku 2014.
 • Marzec 2015 - Nagroda FxCuffs 2015 dla DM BOŚ w kategorii Polski Broker Forex Roku.
 • Marzec 2015 - Order Finansowy 2014 miesięcznika Home&Market dla BossaZagranica w kategorii Produkt Inwestycyjny.
 • Marzec 2015 - Finansowa Marka Roku za zbudowanie wyrazistej marki instytucji finansowej, promującej edukację finansową oraz za umocnienie pozycji lidera rynku kontraktów terminowych
 • Luty 2015 - Nagroda Giełdy Papierów Wartościowych dla DM BOŚ za najwyższy udział animatora w wolumenie obrotów kontraktami terminowymi w 2014 roku.
 • Luty 2015 - Nagroda KDPW dla DM BOŚ - pierwszego uczestnika KDPW_CCP, który w pełni wdrożył netting w papierach wartościowych.
 • Luty 2015 - Wyróżnienie „Platynowy Megawat” dla Domu Maklerskiego BOŚ S.A. za największą liczbę pozyskanych klientów na rynku energii elektrycznej w roku 2014.
 • Wrzesień 2014 - II miejsce w rankingu Najlepszych Biur Maklerskich miesięcznika "Forbes" i Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych.
 • Marzec 2014 - Nagroda „Byk i Niedźwiedź” Gazety Giełdy i Inwestorów Parkiet dla DM BOŚ, uznanego za Najlepszy Dom Maklerski 2013 i nominacja dla bossafx w kategorii platforma forexowa roku.
 • Luty 2014 - Finansowa Marka Roku za najwyższej jakości innowacyjne usługi internetowe oraz zbudowanie pozycji eksperta rynku finansowego.
 • Luty 2014 - Nagroda Giełdy Papierów Wartościowych dla DM BOŚ za najwyższy udział w wolumenie obrotów instrumentami pochodnymi bez transakcji animatora w roku 2013.
 • Luty 2014 - Nagroda Giełdy Papierów Wartościowych dla DM BOŚ za najwyższy udział animatora w wolumenie obrotów instrumentami pochodnymi w roku 2013.
 • Rok 2013 - II miejsce w rankingu Najlepszych Biur Maklerskich miesięcznika "Forbes" i Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych.
 • Marzec 2013 - Nagroda „Byk i Niedźwiedź” Gazety Giełdy Parkiet dla DM BOŚ za BossaFX, uznaną za platformę forexową roku 2012 i nominacja w kategorii dom maklerski roku.
 • Luty 2013 - Nagroda Giełdy Papierów Wartościowych dla DM BOŚ za najwyższy udział animatora w wolumenie obrotów instrumentami pochodnymi w roku 2012.
 • Października 2012 - Ponownie I miejsce w rankingu Najlepszych Biur Maklerskich miesięcznika "Forbes" i Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych.
 • Marzec 2012 - Finansowa Marka Roku 2012 w kategorii Dom Maklerski . DM BOŚ wyróżniony za innowacyjność działań na rynku kapitałowym i konsekwentny rozwój narzędzi internetowej obsługi maklerskiej, będących odpowiedzią na potrzeby współczesnych inwestorów oraz prężne działanie w sferze edukacji finansowej i szerzenie wiedzy o rynkach kapitałowych.
 • Marzec 2012 - Godło Inwestor w Kapitał Ludzki.
 • Luty 2012 - Nagroda Prezesa GPW S.A. za największy udział w obrotach na kontraktach terminowych oraz współpracę animatora z giełdą na tym rynku.
 • Październik 2011 - I miejsce w rankingu Najlepszych Biur Maklerskich miesięcznika „Forbes” i Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych. DM BOŚ wygrywa w 5 na 7 kategorii, we wszystkich znajduje się na podium.
 • Październik 2011 - II miejsce w rankingu Najlepszych Biur i Domów Maklerskich Strefy Biznesu – dodatku Dziennika Gazety Prawnej - WYBÓR INWESTORA 2011. Biuro zajmuje także I miejsce w podkategorii najlepszej polityki CSR, a Radosław Olszewski Prezes DM BOŚ zostaje wyróżniony przez branżę III miejscem w kategorii autorytet branżowy.
 • Rok 2010 - DM BOŚ zajął III miejsce w rankingu Najlepszych Biur Maklerskich miesięcznika "Forbes" i Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych.
 • Październik 2010 - Miesięcznik Home & Market uznał Dom Maklerski BOŚ S.A. za Najlepszego Partnera w Biznesie w kategorii domów maklerskich
 • Wrzesień 2010 - Radosław Olszewski, Prezes Zarządu Domu Maklerskiego BOŚ S.A., znalazł się w prestiżowym gronie Najbardziej Efektywnych Prezesów przygotowanym przez magazyn Home&Market.
 • Maj 2010 - DM BOŚ S.A. zwyciężył w rankingu usług maklerskich sporządzonym przez portal Bankier.pl. Dzięki wysokim ocenom uzyskanym w wielu kategoriach, oferta Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska została uznana za najlepszą na rynku.
 • Styczeń 2010 - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. otrzymuje tytuł finansowej Marki Roku 2010 Gazety Finansowej za najbardziej innowacyjne w swoim segmencie produkty na rynku.
 • Rok 2009 - DM BOŚ zajął III miejsce w rankingu Najlepszych Biur Maklerskich miesięcznika "Forbes" i Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych.
 • Kwiecień 2009 - DM BOŚ S.A. uznany za najbardziej godną zaufania markę finansową w Polsce w kategorii domy maklerskiej (ranking „Gazety Finansowej")
 • Luty 2009 - DM BOŚ S.A. otrzymuje dwie Nagrody Prezesa Zarządu GPW za największy udział w rynku kontraktów terminowych oraz za największą aktywność animatora na tym rynku.
 • Luty 2009 - Wyróżnienie w "Złotej Księdze" najbardziej prestiżowych rankingów miesięcznika "Forbes".
 • Październik 2008 - DM BOŚ S.A. zostaje uznany najlepszym domem maklerskim w Polsce w Rankingu Miesięcznika FORBES i Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych. Doceniono także platformę transakcyjną bossa.pl.
 • Luty 2008 - Biuro zostało wyróżnione w rankingu Liderzy Rynku Pierwotnego miesięcznika "Forbes" za "największą dynamikę wzrostu i wartości emisji". DM BOŚ S.A. zdobył też najwyższą ocenę w kategorii "Elastyczność domu maklerskiego i partnerskie traktowanie emitenta".
 • Styczeń 2008 - DM BOŚ S.A. otrzymuje dwie Nagrody Prezesa Zarządu GPW za największy udział w rynku kontraktów terminowych oraz za największą aktywność animatora na tym rynku.
 • Październik 2007 - w rankingu miesięcznika "Forbes" na podstawie badań SII, bossa.pl zostaje uznana najlepszą platformą transakcyjną w Polsce. W łącznej klasyfikacji domów maklerskich Biuro zajęło drugie miejsce, poprawiając swój wynik o jedną pozycję w porównaniu z rokiem poprzednim.
 • Rok 2006 - DM BOŚ zajął III miejsce w rankingu Najlepszych Biur Maklerskich miesięcznika "Forbes" i Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych.

Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, 00-517 ul. Marszałkowska 78/80, wpisana w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000048901, z kapitałem zakładowym w wysokości 23.640.000 złotych, wpłaconym w całości, NIP 526-10-26-828.

bos bank logo
Grupa kapitałowa

Tytuł BROKERA ROKU przyznany
przez Giełdę Papierów Wartościowych
w Warszawie.


Finansowa Marka Roku

za oferowanie usług i produktów najwyższej jakości na rynku inwestycyjnym.


Od 13 lat DM BOŚ S.A.
jest w pierwszej trójce rankingu
Najlepszych Biur Maklerskich SII.