Czym jest bossaSkaner-Instrukcja użytkownika-Zakładka "Akcjonariat" w GIEŁDA-Analizy & Informacje - bossa.pl
2018.09.22, godz. 01:04
kontakt

Zakładka "Akcjonariat"

Moduł ten zawiera prezentację informacji o bieżącej strukturze akcjonariatu w spółkach, których akcje pozostają w publicznym obrocie papierów wartościowych na Rynku Głównym GPW oraz w ASO NewConnect.

Moduł ten dostarcza informacji o strukturze akcjonariatu spółki z wyszczególnieniem OFE oraz TFI. Nawigacja pomiędzy tabelami odbywa się przy pomocy kursora, poprzez zaznaczenie odpowiedniego przycisku

 1. Tabela „Akcjonariat” (wraz z wykresem kołowym) zawiera informacje o akcjonariuszach posiadających co najmniej 5% w ogólnej liczbie akcji lub głosów, informacje aktualizowane są wraz z pojawiającymi się w komunikatami spółek, a także w oparciu o sprawozdania okresowe, oraz serwisy www emitentów. Tabela zbudowana jest z kolumn:
  1. „Akcjonariusz”, prezentującego imię i nazwisko lub firmę posiadacza akcji,
  2. „Liczba akcji”, prezentująca wartość liczbową posiadanego pakiety akcji,
  3. „Procent akcji”, prezentująca wartość procentową posiadanego pakiety akcji,
  4. „Liczba głosów”, prezentująca wartość liczbową posiadanego pakiety głosów,
  5. „Procent głosów”, prezentująca wartość procentową posiadanego pakiety głosów,
  6. Data aktualizacji, informacja o dacie ostatniej aktualizacji/zmiany, posiadanego pakietu akcji.
  bossaSkaner - Akcjonariat
  kliknij, aby powiększyć


 2. Tabela „W portfelach OFE” - zawiera informacje o akcjonariuszach, będących Otwartymi Funduszami Emerytalnymi i posiadającymi pakiet akcji danej spółki, informacje aktualizowane są wraz z pojawiającymi się komunikatami spółek oraz w oparciu o śródroczne i roczne sprawozdania informujące o strukturze aktywów OFE, opublikowanych przez wszystkie OFE.

 3. Tabela „W portfelach TFI” zawiera informacje o akcjonariuszach, będących Towarzystwami Funduszy Inwestycyjnych i posiadającymi pakiet akcji danej spółki w portfelach funduszy inwestycyjnych otwartych (i wybranych funduszy inwestycyjnych zamkniętych, które podają do publicznej wiadomości sprawozdania finansowe), informacje aktualizowane są wraz z pojawiającymi się komunikatami spółek oraz w oparciu o śródroczne i roczne sprawozdania informujące o strukturze aktywów TFI, opublikowanych przez wszystkie TFI. Tabela zbudowana jest sposób identyczny z tabelą „Akcjonariat”.

 

bos bank logo
Grupa kapitałowa
Nagroda specjalna i tytuł BROKERA ROKU 2015
Nagroda specjalna i tytuł BROKERA
ROKU 2015, przyznane przez GPW.

Finansowa Marka Roku: wyrazista mlogo_FMR2018new.jpgarka promująca edukację, umocnienie pozycji lidera rynku kontraktów terminowych.

nagroda najlepszy dom maklerski 2015
Najwyższa ocena dla DM BOŚ w ankiecie czytelników Gazety Giełdy Parkiet 2015r.

Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 81% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.