Czym jest bossaSkaner w GIEŁDA-Analizy & Informacje - bossa.pl
2018.09.22, godz. 01:22
kontakt

Czym jest bossaSkaner?

Aplikacja bossaSkaner pozwala wyszukiwać firmy notowane na GPW i Newconnect wg zadanych kryteriów. Pomaga to inwestorowi znaleźć nisko wycenione oraz zdrowe fundamentalnie spółki.

Można to uzyskać dzięki:

  • funkcji Skaner, która umożliwia filtrowanie bazy spółek zgodnie z określonymi wartościami wskaźników np. dla których rentowność kapitałów>10%, cena/zysk<15, a stopa dywidendy>5%,
  • analizie porównawczej w której wystarczy wybrać spółkę i uzyskać wycenę teoretyczną akcji na bazie porównania podstawowych wskaźników dla konkurencji z branży,
  • przykładowym Strategiom inwestycyjnym, których wybranie pozwala sprawdzić jakie spółki z polskiego rynku wybrałby Buffett, Piotroski czy Greenblatt.

Dzięki bossaSkanerowi można również:

  • przeglądać dane finansowe dla emitentów giełdowych (bilans, rachunek zysków i strat, rachunek przepływów pieniężnych),
  • uzyskać informację o zatrudnieniu, wypłacanych dywidend i władzach spółek,
  • przeprowadzić analizę finansową w oparciu o analizę marżowości, rentowności, struktury aktywów, wykorzystania majątku, zadłużenia, płynności, modelu DuPonta oraz EM-Score Altmana, F-score Piotroskiego oraz wskaźników giełdowych,
  • sprawdzić strukturę akcjonariatu akcjonariatu ze szczególnym uwzględnieniem inwestorów instytucjonalnych takich jak OFE i TFI oraz innych znaczących akcjonariuszy,
  • przeszukać bazę danych fundamentalnych emitentów giełdowych pod kątem zdefiniowanych przez użytkownika kryteriów (skaner fundamentalny),
  • wykonać analizę porównawczą wskaźników giełdowych dla poszczególnych spółek z uwzględnieniem średnich i median dla indeksów lub branż,


Każdy użytkownik aplikacji bossaSkaner ma możliwość przeszukiwania bazy spółek według zdefiniowanych przez siebie kryteriów Analizy Fundamentalnej.

Zapraszamy do zapoznania się z przykładowymi strategiami doboru spółek oraz obejrzenia prezentacji wykorzystania aplikacji bossaSkaner. Szczegółowy opis poszczególnych zakładek dostępny jest w Instrukcji użytkownika.

bos bank logo
Grupa kapitałowa
Nagroda specjalna i tytuł BROKERA ROKU 2015
Nagroda specjalna i tytuł BROKERA
ROKU 2015, przyznane przez GPW.

Finansowa Marka Roku: wyrazista mlogo_FMR2018new.jpgarka promująca edukację, umocnienie pozycji lidera rynku kontraktów terminowych.

nagroda najlepszy dom maklerski 2015
Najwyższa ocena dla DM BOŚ w ankiecie czytelników Gazety Giełdy Parkiet 2015r.

Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 81% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.